Praktisk info fra Møllehuset

Her kan du læse lidt om de praktiske ting i Møllehuset

Praktisk information

 • Fødselsdage

  I Møllehuset sætter vi stor værdi i at fejre børnenes fødselsdage. Vi har en aftale i huset om, at vi gerne tager hjem til børnenes fødselsdage. Der er et par retningslinjer:

  • Det er enten hele stuen eller alle drenge eller alle piger
  • Vi går gerne hjem til fødselsdage, der ligger inden for rimelig gåafstand. Dette afgør personalet på stuen
  • Aftal med personalet i god tid inden I ønsker at fejre dagen.

  Vi holder også meget gerne fødselsdagen her i huset. Vi har en fødselsdagskasse, med flag, sange, pynt mm. I er velkomne til at tage noget spiseligt med at dele ud til gruppen. Det er op til jer om det er et måltid der erstatter frokosten eller om det er noget lækkert til dessert. Børnene skal kunne nå at spise det inden for fødselsdagsfejringen – altså ikke store slikposer, med mere end de kan nå at spise.

  Der er også den mulighed at I, kun ønsker at invitere nogle bestemte børn til fødselsdag. I dette tilfælde vil vi gerne have at I helt, holder Møllehuset udenfor. Dvs. at I ikke inviterer til private fødselsdage, med invitationer delt ud i Møllehuset. I må selv sørge for at invitere i privat regi.

  HVIS I vælger denne form for fødselsdagsfejring vil vi bede jer være opmærksomme på den betydning det KAN have. Nemlig, at de børn der ikke bliver inviteret, kan føle sig uden for fællesskabet, når de inviterede børn snakker om den afholdte eller kommende fødselsdag. Det kan også skabe opdeling/splid i forældregruppen fordi, ens barn, måske er det barn der ofte ikke bliver inviteret med til fødselsdage.

  Vi glæder os til at fejre jeres børn med fest og farver.

 • Sygdom

  Vi kan ikke undgå at vores børn bliver syge fra tid til anden. Når dette sker er der nogle retningslinjer, fra sundhedsstyrelsen (SST), som vi skal følge.

  Dette for at være sikre, at vi alle passer bedst muligt på hinanden. Et barn der er forkølet, snottet, utilpas kan smitte andre på lige fod med diarre eller skoldkopper.

  Som forælder til et barn i daginstitution vil I opleve at blive ringet efter, hvis dit barn er syg, sløj eller utilpas. Barnet behøver ikke at have feber for at være sygt. Hvis barnets almene tilstand er så dårligt at det ikke kan følge dagens aktiviteter som det plejer, vil I opleve at blive ringet op. Vi vil også ringe til jer for at få afklaret, årsager til, hvis et barn udtrykker smerter/bekymringer/frustrationer mm. Dette for at få afklaret om der ligger noget til grund for det barnet siger eller viser.

  I nedenstående link fra SST er der helt klare holdninger og guides til, hvordan man skal forholde sig til de forskellige sygdomme. Folder fra SST's hjemmeside vedrørende børn og sygdom - PDF.

 • Børnehavens dagsrytme

  Kl. 6.30 – 7.30:
  Møllehuset åbner; morgenmad serveres i vuggestuen.

  Kl.7.30 – 8.45:
  Børnehaven åbnes og aktiviteter i grupperum.

  Kl. 8.45 – 9.15:
  Formiddagsmad.

  Kl. 9.00 – 11.00:
  Aktiviteter ude eller inde, alt afhængigt af vind og vejr.

  Kl. 11.00 – 11.45:
  Vi har madordning, som fremstilles og tilberedes i Møllehuset af friske råvarer og delvist økologisk. Der serveres vand til frokost.

  Kl. 11.45 – 13.30:
  Børn som skal sove til middag puttes og snupper en middagslur.

  Kl. 12.00 – 13.30:
  Aktiviteter på legepladsen, børn tages op efter middagslur.

  Kl. 13.30 – 14.30:
  Afhængigt af vejr og vind spiser vi eftermiddagsmad ude eller inde.

  Kl. 14.30 – 15.30:
  Aktiviteter på alle grupperum eller ude.

  Kl. 15.30 – 16.45:
  Børnene leger ude eller er fordelt på 2 stuer.

  Kl. 16.45:
  Møllehuset lukker.

 • Vuggestuens dagsrytme

  Kl. 6.30 – 7.30:
  Møllehuset åbner; morgenmad serveres på Sommerfugle-stuen. Vuggestuens øvrige lokaler åbner op, alt efter hvornår børnene kommer.

  Kl.7.30 – 8.30:
  Leg og godmorgen til vuggestuens børn.

  Kl. 8.30:
  Formiddagsmad på vuggestuens to stuer. Børnene afleveres herefter på deres egen stue.

  Kl. 9.15 – 10.30:
  Vi er ude på vores egen legeplads, på tur eller har aktiviteter på vuggestuens 2 stuer.

  Kl. 10.30 – 11.30:
  Vi har madordning, som fremstilles og tilberedes i Møllehuset af friske råvarer og delvist økologisk. Der serveres mælk til frokost.

  Kl. 11.30 – 13.30:
  Børn som skal sove til middag puttes og snupper en middagslur.

  Kl. 13.30:
  Eftermiddagsmad indtil alle børn har spist, afhængig af hvornår barnet står op fra middagsluren. Herefter leg og aktiviteter på vuggestuens to stuer.

  Kl. 16:00:
  Den ene stue (Humlebierne) lukkes ned og den anden stue (Sommerfuglene) lukkes i takt med at børnene bliver hentet.

  Kl. 16.45:
  Møllehuset lukker.

   

 • AULA

  Vores kommunikationsplatform, hvor vi lægger beskeder ud om fx aktiviteter i institutionen, aktuelle emner, invitationer og meget mere.

  Det er også her vi har mulighed for at kommunikere med jer og I har mulighed for at skrive til os. 

  Samtidig er det også her man melder sygdom, ferie/fri og komme/gåtider.

 • Medicin i Møllehuset

  Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet, uden for det tidsrum børnene er i Møllehuset.

  Personalet i Møllehuset har ikke en sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet i at observere og behandle syge børn.

  Det er vigtigt for børn; også børn med kronisk eller længerevarende sygdom, at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i Møllehuset i den udstrækning deres sygdomstilstand tillader det og deres almene tilstand er så god, at de kan deltage på lige fod med de andre børn i aktiviteterne i huset.

  Ved kronisk eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen.

  Vi påtager os opgaven når forældre har udfyldt elektronisk medicinkort.

  Bemærk medicinen skal afleveres i original emballage med navnelabel fra apotek.

  Læs mere på sundhedsplejens hjemmeside om medicin i dagtilbud.