Om Møllehuset

Møllehuset er en selvejende institution med vuggestue og børnehave på samme matrikel, beliggende på en kuperet grund i Gårslev, uden for Børkop i Vejle Kommune. Huset blev oprettet på forældreinitiativ i 1972.

I dag fremstår Møllehuset tidssvarende med ny tilbygning og renoverede lokaler i den gamle bygning. Børnehaven har en dejlig legeplads på bagsiden af huset, hvor der før var parkområde. Vuggestuen har egen legeplads foran huset.

Inden Møllehuset kom til, var der på grunden blandt andet en sø. Søen var før samlingssted og parkområde i Gårslev.

Vi har driftsoverenskomst med Vejle Kommune, og tager naturligt udgangspunkt i Vejle Kommunes værdier og politikker.

Møllehuset blev renoveret og udbygget i 2021, således vi kan rumme op til 28 børn i vuggestuen og 85 i børnehaven. Vi er i dag normerede til 22 vuggestuebørn og 68 børnehavnebørn. Børnene er fordelt på 4 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper.

Vi har en engageret forældregruppe og lægger stor vægt på den daglige dialog med forældrene, ligesom vi appellerer til, at forældre altid er velkomne til at rette henvendelse til os, hvis de har noget på hjertet som de gerne vil drøfte med os.

Det er vigtigt for os at prioritere god kommunikation både med forældre og andre samarbejdspartnere for at sikre det optimale samarbejde.
Vi går meget op i, at alle der kommer i Møllehuset skal føle sig hørt og set og; at vi både kan være seriøse og faglige, men også uhøjtidelige og fejlbare.

Vi arbejder ud fra De Nye Styrkede Læreplaner og sørger for at lave gode læringsmiljøer på forskellige tidspunkter af dagen, ligesom vi også arbejder målrettet efter, at børnene oplever sig som en del af forskellige fællesskaber i forskellige positioner i løbet af en dag i Møllehuset. Det enkelte barn skal naturligvis føle sig værdifuldt og betydningsfuldt; både over for sig selv og i samspillet med andre børn og voksne.

Indenfor er huset stueopdelt med mulighed for at hver børnegruppe kan dele sig op i mindre enheder. Alle børn har forskellige behov og ressourcer som vi kan tilgodese endnu mere gennem de små fællesskaber.

Som der er beskrevet i Pjecen ”INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD”:
"Inklusion handler om at tage højde for børns forskellige behov og ressourcer i det pædagogiske arbejde. Det at tage udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og benytte metoder og tilgange, som tilgodeser børnenes forudsætninger, er et grundlæggende pædagogisk princip i arbejdet med alle børn. Samtidig med at det pædagogiske arbejde tilpasses det enkelte barn, er det vigtigt med et fælles pædagogisk fundament, som retter sig mod hele børnegruppen. Inklusion handler om at finde den rigtige balance mellem det specifikke og det almene.
Inklusion indbefatter et vedvarende fokus på sociale fællesskaber og læringsmiljøer. Indsatsen for at tilgodese det enkelte barns læringsmuligheder sker i samspil med en generel indsats for at modvirke eksklusionsprocesser og skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.”

Vi holder utroligt meget af vores hus. Derfor vægter vi også at passe godt på tingene både indenfor og udenfor. Efter ombygning og renovering har vi ud for børnenes perspektiv og ud fra pædagogiske overvejelser, etablerede en ny legeplads til vuggestuen foran og omkring Møllehuset. I løbet af det kommende år, renoveres legepladsen nedenfor huset hvor børnehavebørnene leger. 

Vi er rigtigt glade for at være ude og nyder vores fantastiske legeplads, hvor børnene har god plads til at boltre sig, fordybe sig og ikke mindst at lege med dem, de kender samt at danne nye relationer og venskaber. På legepladsen har vi både udfordrende terræn, en skurvogn, som bruges som naturstue, en stor bålhytte og meget andet som inviterer til leg og bevægelse, udforskning af natur og science.