Kommunikation

Det er vigtigt, at forældre og personale har et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Grundlæggende i dette samarbejde er kommunikationen med hinanden. Personalet og bestyrelsen har i fællesskab udarbejdet retningslinjer for god kommunikation i Møllehuset.

Gensidige forventninger til hinanden – forældre og personale

  • Fortæl om barnets gode oplevelser, når barnet hører det
  • Hold en god tone
  • Vis respekt
  • Vis åbenhed og forståelse –både i forhold til det, som er godt og det, som er mindre godt
  • Undgå at skrive eller italesætte, hvis du er oprevet
  • Undgå sladder og snak i krogene
  • Henvend dig altid til den rette i den enkelte situation

 

Informationskanal fra Møllehuset til forældre


Der kommer dagligt/ugentligt informationer fra Møllehuset til forældre i Møllehuset. Det forventes derfor, at forældre løbende orienterer sig om meddelelser, beskeder og aktiviteter på Aula, så de er i stand til at forholde sig aktivt til relevant information.

Guiden til adgang på Aula modtages i forbindelse med start i Møllehuset. Alle er naturligvis velkomne til at kontakte personalet for yderligere spørgsmål.
Det er vigtigt at understrege, at kommunikationen på Aula ikke erstatter den daglige kommunikation mellem forældre og personale i Møllehuset. Den daglige kontakt mellem forældre og personale er altid vigtig.
Hvis personalet vurderer behov for en dialog eller gensidig informationer, kontaktes forældrene pr. telefon.

Tidsfrister

Det er vigtigt at forældre overholder deadlines for tilbagemelding af ferie samt andet fravær.
Dette gælder også tidsfrister for eksempel tilmelding til forældrearrangementer.


Hjælp til kommunikationen


Vi hjælper meget gerne forældre, med at læse eller forstå vores skriftlige beskeder. Det er vigtigt, at pågældende forældre fortæller personalet, at de har brug for hjælp til dette.


Information fra forældre til Møllehuset

Forældre er altid velkomne til at kontakte ledelsen i Møllehuset pr. mail eller telefon, og ligeså altid velkomne til at kontakte personalet pr. telefon.