Samarbejdsaftale for den gode overgang mellem Møllehuset og Gårslev Skole

Møllehuset og Gårslev Skole samarbejder for at sikre en god overgang fra børnehave til skole for både børn og deres forældre.

Det enkelte barn skal være klar til skolen, og skolen skal være klar til at modtage det enkelte barn.
Jo flere lege, udfordringer og rutiner det enkelte barn genkender, og jo mere ansvar det enkelte barn kan tage for sig selv og i fællesskabet, des bedre mulighed har barnet for at deltage og opleve at mestre den nye verden.

Dette understøtter vi ved at arbejde med de 8 kompetenceområder, som Vejle Kommune har valgt, at der skal være fokus på i den gode overgang.

Samarbejdsaftalen tager desuden afsæt i Vejle Kommunes principper for ”Den gode overgang – fra børnehave til skole”, herunder de tre værdier: Tryghed, mestring og deltagelse.

folder-principper-for-den-gode-overgang-fra-boernehave-til-skole.pdf (vejle.dk)

Hvad sker der? Hvornår? Hvem er tovholder/indkalder?
Forældremøde i børnehaven for kommende græshoppeforældre April Børnehaven
Forældremøde i børnehaven med deltagelse af skoleledelse Oktober Børnehaven
Samarbejdsmøde børnehave/skole/forældre vedr. børn med særlige behov Senest 1. November Børnehaven
Forældresamtaler i børnehaven med udgangspunkt i dialogværktøjet "Hjernen & Hjertet". Her drøftes og søges også om evt. skoleudsættelser November - December Børnehaven
Skoleudsættelser varsles til skolen Januar Børnehaven
Webindskrivning til skolestart i august December Skolen
Planlægningsmøde vedr. fælles tema i overgangsfasen (temaet fra spotlight): Genkendelighedsperspektiv
Husk de 8 kompetencer
Februar Børnehaveklasseleder
Overgangsmøde med overdragelse af seneste handleplaner samt evt. testresultater fra børnehaven. Efter behov kan forældre inviteres med (Opfølgning fra januar) April Skolen
Informationsmøde for forældre med orientering fra børnehave vedr. førskoleaktiviteter og skolestartsaktiviteter fra skolen April/Maj Skolen; børnehaven deltager
Mødet meldes ud til forældre bl.a. med opslag i Møllehuset.
Klassedannelse officiel Maj Skolen
Skolestartere på besøg to gange i Fritidshuset. Den sidste gang hentes børnene i Fritidshuset af deres forældre Foråret SFO/børnehaveklasseleder i samarbejde med børnehaven
Skolestartere på besøg i indskoling Maj/Juni Børnehaveklasseleder i samarbejde med børnehaven
Førskolegruppen arbejder med det fælles tema (genkendelighedsperspektivet) Foråret Børnehaven
Skoleforberedende ”trekantsamtaler” for børn med særlige behov (opfølgning fra møder i januar og april)Pædagog, skolepædagog, børnehaveklasse-leder, ledere og forældre deltager Maj/Juni Børnehaven inviterer og koordinerer
Samarbejdsaftale/overgangen evalueres på et samarbejdsmøde. Juni Børnehaven
Skolestartere begynder i SFO (fra den 1.aug. i særlige tilfælde om mandagen i den uge, hvori 1.aug. falder) Uge 31/32 Skolen
Skolestartere på besøg i børnehaven August Skolen
0.klasse besøger Møllehuset Efteråret Børnehaveklasseleder i samarbejde med børnehaven
Tre-måneders opfølgningsmøde efter behov. Evaluering af overgangssamarbejdet. (Børnehaveklasseleder, skolepædagog og børnehave) Oktober Børnehaveklasseleder inviteres til teammøde i indskolingen


Forældre har altid mulighed for at henvende sig til skolens ledelse med spørgsmål eller ønske om møde vedr. skolevalg/skolestart


Revideret februar 2023