Den gode overgang - Samarbejdsaftale med Møllehuset og Dagplejen

Den gode overgang - Samarbejdsaftale med Møllehuset og Dagplejen

 • Hvilket fælles grundlag arbejder vi ud fra i overgangene?

  • Når barnet er ca. 2,9 år, laver Dagplejen Dialogprofilen i samarbejde med forældrene, i det system der hedder Hjernen og Hjertet. Det er grundlaget for overgangssamtalen.
  • Ved særlige omstændigheder, skal der være en overleveringssamtale, hvor Møllehuset, forældre, dagplejer og dagplejepædagog, samt evt. sundhedsplejen deltager. Samtalen vil som udgangspunkt foregå i dagplejen.
  • Grundlaget kan suppleres med allerede gode eksisterende lokale løsninger, for at sikre den gode overgang
 • Hvor og hvor ofte mødes vi om overgange?

  • En måned før start kontakter dagplejeren Møllehuset med henblik på besøg og overlevering.
 • Hvem mødes om overgange?

  • Ved dagplejerens besøg, er det institutionen der er ”vært”. Hvis den ansvarlige kontaktperson eller dagplejeren bliver forhindret, ringes der afbud, og der aftales nyt besøg.
  • Der aftales en tidsramme for besøget – for Dagplejens vedkommende er det bedst om formiddagen.
  • Der laves aftale om tidspunkt for overlevering pr. telefon, hvis forældrene i forvejen har skrevet under på: ”Samtykke for overlevering til børnehave” i Dagplejen.
 • Hvad mødes vi om?

  Målet for et børnehavebesøg er:

  • At barnet ser og oplever de fysiske rammer f.eks garderoben og stuen, hvor barnet skal gå, for at kunne forberede sig til børnehave
  • Møde den nye kontaktpædagog.
  • Evt. mødes med tidligere venner fra dagplejen, for at imødekomme genkendeligheden
 • Hvilke oplysninger skal overleveres?

  • Ud over Dialoghjulet fra Hjernen og Hjertet, tages der udgangspunkt i følgende punkter ved telefonsamtalen mellem dagplejeren og kontaktpersonen.
  • Hvordan reagerer barnet i nye omgivelser?
  • Hvad er barnet især glad for eller optaget af for tiden?
  • Hvordan er barnets selvhjulpenhed
  • Oplysninger ud over dette vil være i SBsys ”Barnets Sag”
 • Hvilke roller har vi hver især?

  • Dagplejen indhenter samtykke til overleveringssamtalen.
  • Dagplejeren tager initiativ til barnets første møde i forbindelse med overleveringen til Møllehuset.
  • Ved dagplejerens besøg i Møllehuset aftales nærmere vedrørende overlevering.
 • Hvordan inddrages forældrene?

  • Forældrene inddrages gennem dialogredskabet hjernen og hjertet.
  • Forældrene og Møllehuset aftaler tidspunkt for velkomstsamtale.
  • I tilfælde af, at der ikke ligger skriftligt samtykke om overlevering fra forældrene, har forældrene det fulde ansvar for overlevering af barnet.

Lokale aftaler:

Ud over overleveringsbesøgene er Dagplejerne meget velkommen til at besøge Møllehuset.

Dagplejerne laver en plan med datoer og sender til Møllehuset.

Ca. hver 14. dag og mellem kl. 9.00 og 11.00

Der vil på de angivne datoer komme to dagplejere med børn på besøg i Møllehuset.

Der er også mulighed for at besøge legepladsen på en evt. gåtur – Dagplejeren fornemmer selv om der er for mange børn.

Dagplejens forældre kan besøge Møllehusets legeplads i weekenden – da den ikke længere er låst.

Evaluering november 2023