Lidt om os

Antal pladser:

Vi har 80 pladser i alt - både vuggestuebørn og børnehavebørn

Åbningstider:

Daglig fra kl. 6.30 til 16.45

Modulpladser:

Du har mulighed for at vælge mellem:

  • 25 timer

  • 35 timer

  • Fuldtid

Læs mere om modulpladser her.

Stue telefonnumre:

  • Ællinger         2476 6024

  • Muldvarper    2476 6033

  • Gråspurve       2476 6022

 

Tilhørsforhold:

Møllehuset er en selvejende institution tilknyttet Danske Daginstitutioner. Danske Daginstitutioner er en selvejende serviceorganisation inden for omsorg for børn og unge.

Her ser du mere om Danske Daginstitutioner.


Hvorfor Danske Daginstitutioner: Fordi vi er menneskeorienterede, yder vi en personlig, engageret og kompetent service på alle niveauer.

Vi sikrer den højeste grad af forældreindflydelse og selvforvaltning lokalt, samtidig med at vi stiller vores administrative kompetence og teknologiske ressourcer til rådighed i et omfang, der er afpasset lokale behov og ønsker.