Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner

Hvad er pædagogiske læreplaner?

Alle dagtilbud skal efter serviceloven udarbejde en pædagogisk læreplan (bekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003).

Læreplaner indeholder målrettede overvejelser om børns leg, læring, trivsel og udvikling.

Der er ministerielt udstukket seks læreplanstemaer.

De 6 temaer som læreplanen skal indeholde er:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
 

Møllehusets pædagogiske læreplan

Forord

I Møllehuset tilbyder vi en sjov og udfordrende hverdag med mange forskellige aktiviteter der hver især indeholder specifikke læringselementer. En enkelt aktivitet kan indeholde mange forskellige læringselementer.
Et eksempel kan være musik/rytmik. Når vi deler aktiviteten op i læringselementer ser vi, at der er elementer fra sprog, krop og bevægelse, barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, og kulturelle udtryksformer og værdier

Møllehuset er bygget op af mange forskellige læringsrum: Musik/rytmik, spil, dukkekrog, boghjørne, skovgruppe, mundmotorik, tumlerum, male/kreativt værksted, bil/togbane rum, lego/dyr/konstruktionslegsrum, udklædningsrum, musik og dansestue, stor legeplads med legeredskaber samt naturområde og hver middag samles vi alle i ”solen” for at synge og give/modtage beskeder.

Rammerne for børnenes leg ligger faste, men hvad hver enkelt leg kommer til at indeholde dannes ud fra de ideer og erfaringer de enkelte børn bidrager med.

Et barns udvikling sker i et samspil mellem hjem og institution.